Somali

Korniinka caafimaad leh ee ilmahaaga waxa uu ku xidhan yahay tayada waayihiisa caruurnimada hore iyo awoodaha bixiyeyaashiisa daryeelka sii-haynta ilmaha. Warka fiicani waxa weeye waxa aad khabiir ku tahay baahiyaha ilmahaaga. Aqoontaas gaar kuu ah waxa aad ku dartaa baadhistayada daryeel sii-hayn ilmo ee qorsheysan, Qiimeynta Xiddigaha Leh (Star Ratings) ee Parent Aware iyo talooyin ku saabsan sida loo helo daryeel heer sare ah waxana aad ku dhici doontaa jidka aad wax sax ah ugu qaban lahayd ilmahaaga.

Marka aad heshid daryeelka sii-haynta ee sax ku ah ilmahaaga, waxa aannu kaa gargaari karnaa inaad lug ku sii lahaatid oo ka warqabtid si loo hubiyo in daryeelkaasi sii ahaado mid ku haboon.